skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽANA IZVJEŠTAJNA SJEDNICA SINDIKALNOG ODBORA OPĆINE TRAVNIK

ODRŽANA IZVJEŠTAJNA SJEDNICA SINDIKALNOG ODBORA OPĆINE TRAVNIK

Sindikalni odbor općine Travnik održao je Izvještajnu sjednicu na kojoj su razmatrani i usvojeni Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Sindikalnog odbora za 2020. godinu, te Izvještaj i mišljenje Nadzornog odbora. Konstatovano je da je Sindikalni odbor uslijed pojave pandemije COVID-19 radio u veoma otežanim uslovima, ali su uz maksimalno zalaganje sve obaveze završene na vrijeme i u skladu sa Statutom i drugim aktima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH. Članovi Sindikalnog odbora upoznati su o potpisivanju Sporazuma o produženju primjene Kolektivnog odbora i ostalim aktuelnim temama.    

Back To Top