skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽAN SASTANAK U VLADI ZENIČKO- DOBOJSKOG KANTONA

ODRŽAN SASTANAK U VLADI ZENIČKO- DOBOJSKOG KANTONA

U Vladi Zeničko- dobojskog kantona održan je sastanak sa premijerom Vlade ZDK Mirnesom Bašićem, ministricom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azrom Šabanović, sekretarom ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Dijanom Dedić i šefom kabineta premijera Dževadom Fejzićem.

Pored predstavnika Vlade ZDK, prisutan je bio i direktor JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona Damir Jukić. Ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika FBiH, sastanku su prisustvovali predsjednik Sindikata Samir Kurtović, dopredsjednik Sindikata Nermin Ljubović, predsjednica Koordinacije Zeničko- dobojskog kantona Edina Gazić i predsjednik Sindikalne organizacije JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ ZDK, Vehid Mulić.

Tema sastanka je plaćanje poreza i doprinosa za plate uposlenika JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ ZDK za period 2010.- 2013. godine. Predstavnici Vlade ZDK na čelu sa premijerom su iznijeli činjenice koje se odnose na plaćanje doprinosa na plate, dok su predstavnici Sindikata iznijeli činjenice o broju uposlenika kojima nije izvršena uplata doprinosa, gdje je ukupno 21 osoba.

Nakon diskusije, dogovora i kontaktiranja direktora Porezne uprave FBiH, donesen je zaključak da direktor  JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ ZDK i predsjednik SO JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ ZDK pripreme svu dokumentaciju za sve članove Sindikata kojima nije izvršena uplata poreza i doprinosa na plate za period 2010. – 2013. godine, te da se putem PU FBiH utvrdi tačan finansijski iznos potraživanja za gore navedeni period.

Nakon pribavljanja svega navedenog potpisaće se sporazum između Vlade ZDK i Sindikata koji će definisati uplatu zaostalih poreza i doprinosa za plate uposlenih.

Predsavnici Sindikata su  izrazili zahvalnost premijeru ZDK na brzoj reakciji za održavanje sastanka, te se dogovorii za nastavak ovakve saradnje i skoro vrijeme održavanja sastanka na kojem će biti potpisan Sporazum o utvrđivanju osnovice za 2021. godinu.

 

Back To Top