skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sastanak Sa Kantonalnim Ministrima Pravde I Uprave Radi Pristupa Kolektivnom Ugovoru FBiH

Sastanak sa kantonalnim ministrima pravde i uprave radi pristupa Kolektivnom ugovoru FBiH

U prostorijama Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH održan je dana 05.04.2024. godine radni sastanak sa ovlaštenim predstavnicima kantonalnih vlada, a radi potpisivanja Kolektivnog ugovora. Ispred Samostalnog sindikata sastanku su prisustvovali: Samir Kurtović, predsjednik Sindikata; Enes Šabić, predsjednik Sarajevske KOO; Melisa Isaković, predsjednica KOO ZDK; Hajrudin Alibašić, član Upravnog odbora; Adil Aljić, generalni sekretar sindikata i Maja Imamović, stručni savjetnik u Sindikatu. Kao ovlašteni predstavnici kantonalnih vlada učešće su uzeli: Onahti Čerkez, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo; Goran Karanović; Ministar pravosuđa HNK; Jasmin Sultanić, Ministarstvo pravosuđa HNK; Dragan Polimac, Ministar pravosuđa i uprave USK; Irma Hodžić, Ministarstvo pravde i uprave SBK; Renata Vrhovac, Ministarstvo pravde i uprave SBK; Mirsad Ahmetović, Ministar pravosuđa i uprave PK; Nataša Danojlović, Ministarica Pravosuđa, uprave i radnih odnosa BPK i Nebojša Nikolić, Ministar pravosuđa i uprave ZDK. Vođena je veoma konstruktivna i sadržajna diskusija nakon čega su doneseni i određeni Zaključci, kako slijedi:

1. Obavezuju se predstavnici kantonalnih vlada da dostave sidnikatu prispjele saglasnosti općina i gradova, a radi zaključenja Kolektivnog ugovora;
2. Obavezuju se predstavnici katonalnih vlada da dostave sindikatu svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na Kolektivni ugovor, kako bi se pristupilo pregovorima oko usaglašavanja i potpisivanja istog;
3. Obavezuje se Sindikat da, nakon usaglašavanja, dostavi prijedloge Kolektivnih ugovora predstavnicima kantonalnih vlada, a radi usaglašavanja termina potpisivanja istih

Usaglašen je i rok za sve navedene aktivnosti, a to je do 15.03.2024. godine

Back To Top