skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održan Radni Sastanak U Agenciji Za Privatizaciju HNK

Održan radni sastanak u Agenciji za privatizaciju HNK

Predstavnici Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika: Samir Kurtović predsjednik, Šaćir Buturović predsjednik Koordinacije HNK i Adil Aljić generalni sekretar, sastali su se dana 09.12.2019. godine u sjedištu Agencije za privatizaciju HNK gdje su razgovarali sa direktorom agencije Kenanom Memićem, zamjenikom direktora Draganom Bevandom i Stručnim savjetnikom u agenciji Ismetom Hajdarom, a radi uspostavljanja boljeg socijalnog dijaloga u cilju unaprijeđivanja radno- pravnog statusa uposlenika u agenciji.     

Predstavnici Samostalnog sindikata iznijeli su određene primjedbe s kojima se susreću u radu, naročito oko usaglašavanja Pravilnika o radu sa Zakonom o radu, te oko izrade Kolektivnog ugovora za uposlenike agencije. Sastanak je protekao u radnoj i konstruktivnoj atmosferi, a predstavnici agencije upoznali su predstavnike sindikata o trenutnom stanju u ageneciji, te o daljim planovima za njen uspješan rad, kao i o mogućim izazovima i rizicima sa kojima se susreću u svom radu.  

Učesnici sastanka, usaglasili su se da će nastaviti socijalni dijalog, smatrajaući da je to jedini put za rješavanje svih otvorenih pitanja, te da on nema alternativu. Predstavnici sindikata ponudili su svoju stručnu pomoć u riješavanju otvorenih pitanja, te smatraju da se ona, uz obostrano uloženi napor, mogu zajednički adekvatno prevazići, a na opće zadovoljstvo svih uposlenika i uprave agencije. 

Na kraju su se predstavnici agencije i sindikata složili da nastave sa socijalnim dijalogom, te da će direktor i zamjenik direktora zajednički razmotriti ponuđeni Kolektivni ugovor od strane sindikata, a nakon toga će se odrediti prema istom,  kako bi se u nekom narednom periodu stekli uvjeti za potpisivanje istog. 

Back To Top