skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održan Radni Sastanak U Zavodu “Drin” Fojnica

Održan radni sastanak u Zavodu “Drin” Fojnica

U Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica  „Drin“ Fojnica, 12.12.2019. godine održan je radni sastanak predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika sa menadžmentom Zavoda. Ispred Samostalnog sindikata radnom sastanku prisustvovali su: Adil Aljić, generalni sekretar sindikata; Kimeta Mulić, stručni saradnik za pravna pitanja; Ismet Zulum, predsjeednik Sindikalne organizacije  i članovi sindikalnog odbora, a ispred Zavoda učešće su uzeli: Adis Ramić, direktor Zavoda sa članovima menadžmenta.

Tema sastanka bila je izrada Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te njegovo usklađivanje sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom. Učesnici sastanka usaglasili su se da socijalni dijalog nema alternativu i da će zajednički uložiti potrebne napore u izradi pravilnika, a što je u obostranom interesu. U tom cilju dogovoreno je formiranje radne grupe do nove godine, predstavnik sindikata i stučni tim, a koja će sublimirati sve zathjeve i potrebe Zavoda za njegovo dugoročno i kvalitetno poslovanje vodeći računa o zaštiti prava i interesa uposlenika Zavoda, sa posebnim osvrtom na nositelje poslova osnovne djelatnosti. Radnoj grupi je dat rok od tri mjeseca za izradu Nacrta predmetnog pravilnika nakon ćega će se provesti rasprava i eventualno potrebna usaglašavanja oko istog. 

Zajednički je konstatovano da su u proteklom periodu znatno popravljeni uslovi rada i boravka i za štićenike i za uposlenike, te da će i dalje prioritet biti stvaranje uslova za što bolji i kvalitetniji boravak štićenika i uposlenika, te shodno potrebama i povećanju broja njegovatelja za rad sa štićenicima.

Back To Top