skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održan Radni Sastanak Sa Predstavnicima Sindikata Federalnog Ministarstva Obrazovanja I Nauke

Održan radni sastanak sa predstavnicima sindikata Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke

Sindikalna organizacija Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke u sastavu: mr. Borka Šunjić, predsjednica sindikalnog odbora i Stručna savjetnica za razvoj visokog obrazovanja; dipl. iur. Davorka Jukić, član sindikalnog odbora i Načelnica službe za pravne i opće poslove i Rifat Mezić, dipl.iur., član sindikalnog odbora i šef kabineta Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke,  posjetili su Centralu Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 06.10.2020. godine, gdje su ih primili mr. Samir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata i Adil Aljić, generalni sekretar. 

Predsjednik Samostalnog sindikata, Samir Kurtović, upoznao je delegaciju Sindikalnog odbora Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke sa aktuelnim dešavanjima i aktivnostima, a koje se provode u Samostalnom sindikatu. Predstavnici sindikata Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke iznijeli su određene probleme sa kojima se suočavaju u svom radu, kao i probleme sa kojima se suočavaju u vezi naplate zaostalih potraživanja po osnovu radno-pravnih sporova, a koji su već okončani pravosnažnim sudskim presudama. 

Na kraju sastanka  doneseni su i određeni zaključci od kojih izdvajamo onaj da će Sindikalna organizacija Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke dostaviti akt Samostalnom sindikatu u vezi mogućeg pokretanja tužbe, a koja se odnosi na diskriminaciju članova sindikata u vezi isplata pravosnažnih sudskih presuda  i aktuelne vansudske nagodbe.

 

Back To Top