skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
OBAVIJEST ZA SVE ČLANOVE SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA FBIH- KORONA VIRUS

OBAVIJEST ZA SVE ČLANOVE SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA FBIH- KORONA VIRUS

Na osnovu zvanične objave Svjetske zdravstvene organizacije o proglašenju pandemije i pojave zaraženih korona virusom i kod nas, Sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH je 11.3.2020. godine pozvao je premijera Federacije BiH, g-dina Fadila Novalića, da u okviru svojih nadležnosti poduzme sve aktivnosti u cilju zaštite zdravlja i života uposlenika državne službe na područiju Federacije BiH. Podsjetili smo na zakonske obaveze poslodavaca i uposlenika u skladu sa odredbama  Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Kolektivnim ugovorom za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH. Poslodavci su dužni poduzeti sve aktivnosti u okviru svojih nadležnosti s ciljem prevencije, zaštite života i zdravlja radnika na područiju Federacije BiH. Uposlenici državne službe dužni su odgovorno se ponašati prema svom zdravlju, poduzimati mjere predostrožnosti i pridržavati se uputa nadležnih zdravstvenih institucija.

Sindikat državnih službenika i namještenika, u cilju zaštite zdravlja i života članova sindikata, u ovom trenutku, daje sljedeće preporuke:

  • da se poštuju sve preporuke nadležnih institucija, posebno Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH,
  • dok traje pandemija virusa, ne održavati sastanke sindikalnih organizacija i koordinacija, svu komunikaciju obavljati putem telefona i maila.
  • pregovore u vezi s Kolektivnim ugovorom za Tuzlanski kanton, na nivou pregovaračkih timova održati u smanjenom obimu, a dato je posebno ovlaštenje predsjedniku KOO TK, da koordinira na tim aktivnostima,
  • obezbijediti sve mjere zaštite zdravlja i života za sve uposlene, posebno za službenike zatvorske i sudsku policiju, uposlenika koji imaju direktne kontakte za gradjanima, šalterske radnike, te uposlene u ustanovama socijalne zaštite, kao i sve druge članove sinikata.
  • ograničiti kretanja, izbjegavati sva javna okupljanja i manifestacije.
Back To Top