skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sporazom O Povećanju Plata ZZO KS

Sporazom o povećanju plata ZZO KS

Kroz izuzetno  kvalitetan socijalni dijalog između Sindikalne organizaciji ZZO KS i direktora Kosovca u cilju da se poboljša status radnika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i radnika u zdravstvu.

Zajednicki rad, međusobno poštovanje i razumjevanje, prepoznavanje potreba radnika, redovni sastanci na relaciji predsjenik Samostalnog sindikata/predsjednik Koordinacije sindikalnih organizacija Kantona Sarajevo/predsjednik i članovi Sindikalne organizacije Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo sa jedne strane i menadžmenta i direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS sa druge strane, a sve kroz zdrav i kvalitetan socijalni dijalog, primjer je koji trebaju slijediti i drugi socijalni partneri.

Naime u prethodnom periodu su između sindikata i rukovodstva Zavoda zdravsvenog osuguranja Kantona Sarajevo vođeni pregovori oko uvećanja plaća za radnike ZZO KS i radnika u zdravstvu, gdje je direktor ZZO Kosovac pokazao visok stepen razumjevanja prema radnicima koji su pogođeni negativnim efektima inflacije, što je rezultiralo Sporazumom o uvećanje plaće radnicima Zavoda zdravstvenog osiguranja od cca 10%.

Puna podrska sindikatu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i direktoru Kosovcu koji se od pocetka mandata zalaže za unapredjenja statusa radnika, koji je imao razumjevanje prema zahtjevima sindikalne organizacije Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i njenog predsjednika Mufida Memije.

Konačno se, nakon gotovo 14 godina stagniranja, a prepoznajuci potrebe i posljedice po status radnika uzrokovane inflatornikretanjanjima, aktivno radi na povecanju standarda kako radnika u zdravstvu tako i radnika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Back To Top