skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Radni Sastanak Sa Direktorom Porezne Uprave FBiH

Radni sastanak sa direktorom Porezne uprave FBiH

Na poziv Sindikalne organizacije Porezne uprave Fedracije FBiH, dana 06.10.2017. godine, održan je  radni sastanak sa direktorom Porezne uprave FBiH, g-dinom Šerifom Isovićem. Radnom sastanku prisustvovali su i predsjednica Sindikalne organizacije Porezne uprave FBiH g-đa Šemsa Hajrić, te predsjednik Samostalnog sindikata Samir Kurtović i generalni sekretar Samostalnog sindikata Adil Aljić.

Tema sastanka bila je radno pravni status i položaj radnika Porezne uprave FBiH. Tom prilikom prezentirano je stanje u oblasti Porezne uprave, sa aspekta uslova rada uposlenika, opreme i popunjenosti radnih mjesta, a koja su utvrđena prema važećem Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta. Takođe, tema sastanka bila je i nedostatak određenih propisa koji bi ovu instituciju doveli na potreban nivo rada i djelovanja, kako bi se uposlenicima obezbjedili adekvatni i optimalni uslovi za rad, što bi u konačnici dalo još bolje rezulatate u radu ove institucije.

Tom prilikom dogovorene su određene aktivnosti koje će poduzeti Samostalni sindikat u cilju poboljšanja uslova rada i radno-pravnog statusa uposlenika Porezne uprave FBiH. Direktor Porezne uprave dao je podršku zahtjevima Sindikata i smatra da su oni realni i opravdani i da su korisni za opšte društveno dobro.

Predstavnici Sindikata su se zahvalili direktoru Isoviću na prijemu i njegovoj spremnosti da kao direktor  Porezne uprave FBiH podržava aktivnosti i stavove ovog sindikata u cilju izjednačavanja prava uposlenika Porezne uprave FBiH  sa ostalim uposlenicima istih ili sličnih aktivnosti na federalnom nivou.

Dogovoren je dalji nastavak saradnje i puna podrška partnerskom odnosu imeđu Sindikata i Porezne uprave FBiH.

Back To Top