skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
POTPISAN SPORAZUM U VLADI TUZLANSKOG KANTONA

POTPISAN SPORAZUM U VLADI TUZLANSKOG KANTONA

U prostorijama Vlade TK, potpisan je Sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za period januar- mart 2020. godine i osnovice za obračun plaće za period april- decembar 2020. godine, kao i naknade za ishranu u toku rada ( topli obrok), te naknade za korištenje godišnjeg odmora ( regres) za službenike i namještenike zaposlene kod korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Sporazum je potpisan između Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH i Vlade Tuzlanskog kantona.

Rezultat potpisivanja Sporazuma su aktivnosti Tuzlanske koordinacije sindikata u proteklom periodu, a sve u cilju poboljšanja materijalnog stanja uposlenika organa uprave Tuzlanskog kantona.

Ispred Samostalnog sindikata FBiH, Sporazum je potpisao predsjednik Samir Kurtović.

   

Potpisivanju Sporazuma prisustvovali su predsjednik koordinacije Tuzlanskog kantona Amir Sejdinović, dopredsjednica Sindikata Snježana Katkić, predsjednik Sindikalne organizacije organa i uprave Tuzlanskog kantona Mirsad Jogunčić i generalni sekretar Adil Aljić.

Back To Top