skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽANI PREGOVORI U VLADI USK

ODRŽANI PREGOVORI U VLADI USK

U prostorijama Vlade USK održani su pregovori radi utvrđivanja osnovice i boda za uposlenike u organima uprave i sudskoj vlasti. Ipred Vlade USK učešće su uzeli ministrica uprave i pravosuđa Sanja Mujakić, ministar MUP-a Nermin Kljajić i ministar finasija Unsko-sanskog kantona Vedran Prša , te ostale kolege koje su vodile zapisnik. Ipred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH, učešće  su uzeli predsjednik Samir Kurtović, generalni sekretar Adil Aljić, predsjednica Sindikalne organizacije kantonalnih organa državne službe USK Aldijana Majanović, predsjednik Sindikalne organizacije sudovi i tužilaštva USK Adem Šušnjar, predsjednica Sindikalne organizacije Općinski sud Bihać Midheta Suljić.

Nakon dužih pregovora donesen je zaključak da za sve budžetske korisnike osnovica ne može biti veća od 320,oo KM a da za organe uprave i sudske vlasti bod bude 1,04.

Samostalni sindikat očekuje povratnu informaciju sa sjednice Vlade USK koja će prihvatiti navedeni zaključak i pozvati predstavnike sindikata radi potpisivanja Sporazuma.

Back To Top