skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Skupština Sindikalne Organizacije Federalnog Ministarstva Raseljenih Osoba I Izbjeglica

Održana Skupština Sindikalne organizacije Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

Sindikalna organizacija Federalnog ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica održala je 04.06.2018. godine u Sarajevu, Izvještajnu Skupštinu, kojoj je prisustvovalo 37  članova sindikata.

U ime Samostalnog sindikata Skupštini su prisustvovali predsjednik Samostalnog sindikata Samir Kurtović i generalni sekretar Adil Aljić.

Skupštinom je predsjedavao predsjednik Sindikalne organizacije Mirsad Bajrović. Na dnevnom redu Skupštine bile su slijedeće tačke:

  1. Izbor radnih tijela Skupštine,
  2. Obraćanje predsjednika Samostalnog sindikata Samira Kurtovića,
  3. Izvještaj o radu i Izvještaj Nadzornog odbora Sindikalne organizacije
  4. Usvajanje Pravila o organizovanju i radu Sindikalne organizacije

Skupština je jednoglasno usvojila Izvještaj o radu i Izvještaj Nadzornog odbora, kao i Pravila o organizovanju i radu Sindikalne organizacije. Data je puna podrška u radu novoizabranom rukovodstvu _Sindikalne organizacije. Predsjednik SO, Mirsad Bajrović, zahvalio se predsjedniku Samostalnog sindikata na dosadašnjoj podršci i ostvarenoj saradnji.

Predsjednik Samostalnog sindikata Samir Kurtović upoznao je članove Skupštine sa aktivnostima koje vodi granski sindikat, sa posebnim osvrtom na utvrđivanje osnovice za 2019. godinu, isplate po tužbama i realizacije plana edukacije članova sindikata. Posebno je naglasio da se svi članovi sindikata trebaju upoznati sa Statutom, Kolektivnim ugovorom kao i aktima koji su pripremljeni od strane granskog sindikata, a koji se odnose na rad sindikalnih organizacija.

Na kraju, predstavnici sindikata su se složili da prošire saradnju i organizuju zajednički edukacijski seminar na temu Kolektivnog ugovora i Statuta Samostalnog sindikata.

Back To Top