skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA U NEUMU

ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA U NEUMU

Dana 06.09.2019. godine, održana je sjednica Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika FBiH. Na istoj je utvrđen prijedlog novog Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, koji će biti dostavljen Vladi FBiH i svim Kantonalnim vladama.

Također je na sjednici donesen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Sindikata državnih službenika i namještenika FBiH.

Back To Top