skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA U NEUMU

ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA U NEUMU

Upravni odbor Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH održao je dana 26.06.2021. godine svoju 24. redovnu sjednicu u Neumu. Shodno usvojenim ograničenjima okupljanja ljudi u određenom prostoru iz Naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, usvojenih na sjednici Vlade Federacije BiH od 16.6.2021. godine, Upravni odbor je, u skladu sa Statutom, usvojio Izvještaj o radu organa i tijela i nosioca funkcija u Samostalnom sindikatu  i Izvještaj o finansijskom poslovanju Samostalnog sindikata za 2020. godinu i prihvatio Informaciju Nadzornog odbora o izvršenoj kontroli poslovanja u 2020. godini. 

Takođe, Upravni odbor je donio i odluku o održavanju Sindikalnih igara u septembru, sa smanjenim brojem učesnika, shodno prepurukama Kriznih štabova (100) i Odluku o održavanju edukacije za predsjednike i članove sindikalnih organizacija za ukupno 50. članova, shodno preporukama Kriznih štabova o okupljanju u zatvorenom prostoru. Teme za održavanje planirane edukacije su: Zakon o zaštiti na radu i nova Uredba o disciplinskom postupku, a za učesnike je planirana i dodjela certifika. Ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije ili novih preporuka Kriznih štabova, Upravni odbor će shodno tome i postupati.

Na sjednici Upravnog odbora uručena je i zahvalnica Ismailu Mašiću za uspješan rad u Sindikalnoj organizaciji PVB Tuzla i kao članu Nadzornog odbora Samostalnog sindikata,zbog odlaska u penziju.

 

 

 

Back To Top