skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Sjednica Upravnog Odbora

Održana sjednica Upravnog odbora

Upravni odbor Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine održao je redovnu 15-tu sjednicu Upravnog odbora u Jablanici dana 27. i 28. 12. 2019. godine. 

Upravni odbor je usvojio Finansijski plan za 2020. godinu. Predsjednik Samostalnog sindikata, Samir Kurtović i predsjednik Upravnog odbora, Ernis Imamović informisali su članove Upravnog odbora o prednacrtu Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca i o stanju u Savezu Samostalnih sindikata BiH. Takođe, članovi Upravnog odbora informisani su i o trenutnom stanju i statusu objekata Aqua Fojnica i Sirena Podgora. 

Za nerednu godinu planirana je i tematska sjednica na kojoj će raspravljati o dosadašnjem radu Samostalnog sindikata i mogućnostima za njegovo dalje unaprijeđivanje u radu.  

Back To Top