skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Radno- Svečana Sjednica Upravnog Odbora U Zenici

Održana radno- svečana sjednica Upravnog odbora u Zenici

Upravni odbor Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine održao je dana 30.04.2021. godine svoju 23. redovnu sjednicu u Zenici, koja je imala radno- svečani karakter. Članovi Upravnog odbora informisani su o zaključenju Granskog kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i donesena je Odluka o održavanju Izvještajne skupštine Samostalnog sindikata. Na sjednici Upravnog odbora data je puna podrška članovima sindikata u njihovoj stalnoj borbi za radnička prava, a Sindikat će kao i do sada, u punom kapacitetu pružati pravnu pomoć svim članovima u zaštiti njihovih prava i interesa. Sa sjednice Upravnog odbora upućena je i prvomajska čestitka svim članovima sindikata i svim radnicima u Bosni i Hercegovini.

Back To Top