skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Obuka Na Temu “Pružanje Pravne Pomoći U Slučajevima Rodno Zasnovane Diskriminacije Na Radu”

Održana obuka na temu “Pružanje pravne pomoći u slučajevima rodno zasnovane diskriminacije na radu”

Dana 27.04.2021. godine održana je obuka putem Zoom platforme na temu „Pružanje pravne pomoći u slučajevima rodno zasnovane diskriminacije na radu”,  u organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Helsinškog parlamenta građana Banja Luka. 

Aktivno učešće u navedenoj obuci uzeo je predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH- Samir Kurtović, koji se svim prisutnim dva puta obratio tokom obuke, pri čemu je dao svoje mišljenje i osvrnuo se na važnost teme.

Back To Top