skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Edukacija Sindikalnog članstva Unsko-sanskog Kantona

Održana edukacija sindikalnog članstva Unsko-sanskog kantona

Dana, 8.12.2017. godine u Bihaću, održana je edukacija sindikalnog članstva Unsko-sanskog kantona, na temu: Uloga i značaj sindikalnog povjerenika u organima državne službe i Zakon o državnoj službi USK.
Na seminaru je učestvovao veliki broj broj predsjednika sindikalnih organizacija, članova sindikalnih odbora, kao i članovi Upravnog odbora Samostalnog sindikata.
Modelator i uvodničar navedene edukacije bio je Senad Memić – dopredsjednik Samostalnog sindikata za edukaciju i međunarodnu saradnju, a predavači tema edukacije bili su predsjednik Samostalnog sindikata – Samir Kurtović i ministar pravoduđa USK – Nikola Findrik.
Pored navedenog, svoje izlaganje imao je i predsjednik Koordinacije USK – Fazir Vukalić, koji je informisao članstvo o aktuelnoj situaciji u Unsko-sanskom kantonu.
Teme seminara su bile vrlo aktuelne, pa su doneseni i sljedeći zaključci:
1. Sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH će putem edukacija povjerenika i članova sindikata, ostvariti direktni kontakt sa članovima i slati povratne informacije, koje će na otvoren i transparentan način dati smjernice za razvoj strategije i ojačati sindikat za ostvarivanje osnovnog cilja, a to je omasovljenje članstva i očuvanje i unapređenje statusa članova.
2. Sindikat je započeo aktivnosti koje se dotiču svih otvorenih pitanja neprovođenja zakona i pozitivnih zakonskih propisa, a koji se tiču radno-pravnog statusa zaposlenih. U tim aktivnostima Sindikat će koristiti sva sredstva koja propisiju zakoni i Konvencija MOR-a, kao i sudsku praksu.
3. Sindikat će nastaviti pregovore za izmjene i dopune ili produženje Kolektivnog ugovora, putem Pregovaračkog tima i dati maksimalan doprinos u vođenju pregovora, o čemu će članstvo biti redovno obavještavano.
4. Zakon o državnoj službi USK treba da otkloni nedostatke koji su uočeni u starom zakonu:
– izjednačavanje državnih službenika i namještenika iz USK sa ostalim državnim službenicima i namještenicima u Federaciji BiH;
– brža procedura zapošljavanja;
– transparentnije zapošljavanje;
– depolitizacija državne službe (mandati);
– Sindikat će nastaviti aktivno pratiti primjenu zakona, odnosno donošenje pravilnika u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.


Back To Top