skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽAN SASTANAK U AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU FBiH

ODRŽAN SASTANAK U AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU FBiH

Dana 24.11.2020. godine u prostorijama Agencije za privatizaciju u FBiH, održan je sastanak na kojem su prisustvovali v.d. Agencije za privatizaciju u FBiH Drago Vrbić, zamjenica predsjednice  Sndikalne organizacije Agencije za privatizaciju Ines Delić, i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH Samir Kurtović.

Tema sastanka je bila rješavanje problema zbog neisplaćenih plaća prema radnicima u Agenciji za privatizaciju u FBiH, budući da radnici nisu primli plaće, doprinose i pripadajuće naknade za septembar i oktobar tekuće godine.

Gospodin Drago Vrbić je na početku sastanka dao sve informacije o stanju Agencije, te ujedno i uvid u trenutnu situaciju i daljnje postupanje kako bi se na što efikasniji način riješio problem.

Nakon iznesenih podataka od strane gdina. Vrbića, donesen je zaključak da Sindikalna organizacija Agencije za privatizaciju u FBiH putem Granskog sindikata uputi dopis Vladi FBiH, odnosno premijeru Federacije BiH radi hitnog rješavanja navedenog problema koji se odnosi na plaće koje nisu primili radnici Agencije za privatizaciju u FBiH.

Također, donesen je zaključak ukoliko se ne riješi problem po pitanju neisplaćenih plaća, da će Sindikalna organizacija putem Granskog sindikata poduzeti sve aktivnosti u skladu sa Zakonom radi zaštite prava članova sindikata putem štrajka, te će svoja prava potraživati pred nadležnim organom tj. pokrenut će tužbu protiv Vlade FBiH.

Back To Top