skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽAN SASTANAK SA VLADOM USK- Postignut Dogovor Oko Potpisivanja Sporazuma O Visini Osnovice I Boda Za Obračun Plate Državnih Službenika I Namještenika U Organima Državne Službe Unsko-sanskog Kantona

ODRŽAN SASTANAK SA VLADOM USK- Postignut dogovor oko potpisivanja Sporazuma o visini osnovice i boda za obračun plate državnih službenika i namještenika u organima državne službe Unsko-sanskog kantona

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić primio je sindikalne predstavnike uprave i pravosuđa. Sastanku sa predsjednikom Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine Samirom Kurtovićem prisutni su bili i predsjednik Koordinacionog odbora Unsko-sanskog kantona Fazir Vukalić, predsjednica Sindikalne organizacije kantonalnih organa državne službe Unsko-sanskog kantona Aldijana Majanović, predsjednik Sindikalne organizacije sudova i Tužilaštva Adem Šušnjar i predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave Vlade USK.

Premijer USK kazao je da Vlada Kantona želi partnerski odnos sa sindikatima budžetskih korisnika te da sugestije predstavnika sindikata smatra izuzetno značajnim.
Predstavnici Sindikata sumirali su aktivnosti oko potpisivanja Sporazuma o visini osnovice i boda za obračun plate državnih službenika i namještenika u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, a čiji nacrt je u aprilu prošao kompletnu proceduru prikupljanja potrebnih mišljenja, kao i finansijske projekcije uticaja na Budžet Kantona te je od resornog ministarstva, kao materijal, dostavljen na davanje saglasnosti od strane Vlade Unsko-sanskog kantona te očekuju razmatranje u skorijem periodu.

Na sastanku je bilo govora i o Uredbi o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena, Vlade Federacije BiH a premijer Ružnić istaknuo je spremnost da se Odlukom o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu planiraju i sredstava za jednokratnu novčanu pomoć za sve budžetske korisnike, te od predstavnika Sindikata zatražio sugestije u vezi primjene ove Uredbe. Premijer je informisao predsjednike sindikata da je izrađen i novi skalarnik za putne troškove koji će se također naći na jednoj od narednih sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona.

Riječi je bilo i o završnim aktivnostima vezanim za Javni poziv za sudske nagodbe kao i o potencijalnim izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH i Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Unsko-sanskog kantona.

Predsjednik Kurtović upoznao je premijera o aktivnostima Sindikata kada su ove izmjene u pitanju, kao i o drugim aktivnostima Sindikata koje se odnose na usklađivanje plata sa indeksom potrošačkih cijena, te novim odredbama kolektivnog ugovora te istaknuo spremnost Sindikata da aktivno sudjeluje u pripremi rješenja koja regulišu prava državnih službenika i namještenika.

 

Back To Top