skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održan Sastanak Sa Milanom Dunovićem

Održan sastanak sa Milanom Dunovićem

Dana 18.05.2022. godine, održan je sastanak na kojem su prisustvovali Milan Dunović, predsjednik Sindikalne organizacije Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine Jasmin Nuhagić i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenia Federacije Bosne i Hercegovine Samir Kurtović.

Predsjednici navedenih sindikalnih organizacija obratili su se sa molbom da im sse pomogne u ostvarivanju njihovih prava. Naime, službenici Sudske policije Federacije BiH imaju obavezu pripravnosti, ali ne i naknadu za istu. Iako je obaveza propisana zakonom, što podrazumijeva da su službenici sudske policije obavezni javiti se na dužnost po pozivu, mimo radnog vremena, naknada za tu obavezu, samim tim ni iznos, nije propisana.

Naglašeno je da je naknada za pripravnost propisana za sudije i tužioce, te sa razlogom službenici sudske policije zahtijevaju da ne budu izopšteni iz ovog prava.

Na sastanku je doneseno da se pozove Vlada Federacije BiH, zastupnici i delegati u Parlamentu Federacije BiH da pristupe rješavanju problema zaposlenika ove važne institucije, te izmjeni relevantnih zakonskih propisa.

Back To Top