skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽAN SASTANAK PREGOVARAČKOG TIMA SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA FBIH

ODRŽAN SASTANAK PREGOVARAČKOG TIMA SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA FBIH

U prostorijama Samostalnog sindikata održan je sastanak Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika FBiH za pregovore i zaključivanje Kolektivnog ugovora sa Vladom Federacije BiH i Vladama kantona.

Upravni odbor Samostalnog sindikata je donio odluku o imenovanju Pregovaračkog tima broj 01-IV-457/19 od 26.04.2019. godine i to u sastavu:

  1. Samir Kutrović, predsjednik
  2. Ernis Imamović, član
  3. Višnja Ljubijankić, član
  4. Edina Valjevac, član
  5. Zuhra Rekić, član
  6. Kemal Arnaut, član
  7. Amir Sejdinović, član
  8. Adil Aljić, član.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Samir Kurtović, Ernis Imamović, Aldijana Čekić, Edina Valjevac, Zuhra Rekić, Kemal Arnaut i Adil Aljić. Na osnovu inicijative Samostalnog sindikata broj 01-IV-495/19 od 06.05.2019. godine Vlada Federacije BiH, Ured premijera, je aktom broj 01-02-311/19 od 29.05.2019. godine odgovorila na inicijativu sindikata da Samostalni sindikat dostavi prijedloge, izmjene i dopune Kolektivnog ugovora ili Odluku organa Samostalnog sindikata o prijedlogu da se važenje istog produži na određeni rok.

Nakon provedene rasprave Pregovarački tim je donio zaključak da se zadužuju Koordinacioni odbori da do 20.08.2019. godine dostave svoje prijedloge za izmjene i dopune ili produženje Kolektivnog ugovora nakon čega će se 23.08.2019. godine održati sjednica Upravnog odbora na kojoj će se isto razmatrati i zauzeti konačan stav i dati smjernice za dalji rad Pregovaračkog tima.

Back To Top