skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Vlada BPK Gorazde

Sveukupnom reformom javne uprave do promjene i unapređenja statusa državnih službenika i namještenika u javnoj upravi

Predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH, Samir Kurtović i predsjednik Koordinacije sindikalnih organizacija u BPK, Elmir Pilav, sastali su se 07.07.2020. godine u…

Održan nastavak 4. (124.) sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH

Nastavak četvrte sjednice Ekonomsko–socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, održan je 02.07.2020. godine. Na dnevnom redu, pored usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice, našli…

Hotel Zenit Neum

Ponuda sindikalnom članstvu za ljetovanje u hotelu “ZENIT – BRO” u Neumu

Poštovani članovi Sindikata, Obavještavamo vas da je Sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH sa Hotelsko turističkim društvom "ZENIR-BRO" iz Neuma, sklopio Ugovor o korištenju…

Hotel Sirena Podgora

Ponuda sindikalnom članstvu za ljetovanje u hotelu “Sirena” u Podgori

Hotel Sirena Podgora nudi članovima sindikata spacijalnu ponudu u periodu 11.07. - 18.07.2020. godine. SPECIJALNA PONUDA PROSPEKT - HOTEL SIRENA https://www.hotelsirena.hr/

OPĆINA ODŽAK POTPISALA UGOVOR O PRISTUPANJU KOLEKTIVNOM UGOVORU

Općina Odžak potpisala je  Ugovor o pristupanju Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH. Kolektivni ugovor  potpisali su predsjednik  Sindikata, Samir…

23. juni – Dan javne službe Ujedinjenih naroda

Generalna skupština UN–a, u Rezoluciji 57/277, proglasila je 23. juni Danom javne službe, koji je prvi put obilježen 2003. godine. U okviru Dana javne službe, UN su…

Javna rasprava o Nacrtu zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca

Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca razmatran je u Predstavničkom i Domu naroda Parlamenta FBiH, te je na oba doma prihvaćen kao dobra osnova za…

Održana redovna sjednica Upravnog odbora u Fojnici

Upravni odbor Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika održao je redovnu 17. sjednicu u Fojnici. Na sjednici je donesena Odluka o stavljanju van snage ranije…

Održana 8. redovna sjednica Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija uprave u SBK/KSB

 Dana 04.06.2020.godine u Travniku je održana 8. redovna sjednica Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija uprave u SBK/KSB, kojom je predsjedavao Semin Konjalić. Sjednica je održana nakon…

Back To Top