skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503

Komisija za tumačenje Kolektivnog ugovora dala odgovor

Dana, 14.5.2018. godine, u Federalnom ministarstvu pravde FBiH, održana je V sjednica Komisije za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, sastavljene od predstavnika Vlade FBiH: Alen Taletović i Aida Mikulić i predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH: Samir Kurtović i Višnja Ljubijankić.

Dnevni red je utvrđen nakon predočenih zahtjeva:

  1. Razmatranje i usvajanje odluke o tumačenju Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, po zahtjevu KJU  “Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba”;   Tumacenje primjene KU za Dom za socijalno zbrinjavanje;
  2. Razmatranje i usvajanje odluke o tumačenju i primjeni člana 12. stav (1) Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, po zahtjevu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta; Tumacenje GO FM razvoja
  3. Razmatranje i usvajanje odluke o tumačenju i primjeni člana 12. stav (1) Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, po zahtjevu Federalnog ministarstva trgovine; Tumacenje Komisije o duzini GO – FM trgovine
  4. Razmatranje i usvajanje odluke o tumačenju i primjeni člana 12. stav (1) Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, po zahtjevu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Tumacenje GO FM energetike
Back To Top