skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Jedinstven Zakon O Državnoj Službi U FBiH, Tema Konferencije

Jedinstven Zakon o državnoj službi u FBiH, tema Konferencije

U hotelu Bosnia u Sarajevu, u organizaciji Agencije za državnu službu u FBiH, dana 27.9.2017. godine, održana Konferencija u vezi donošenja jedinstvenog Zakona o državnoj službu u FBiH.
Na konferenciji su prisustvovali federalni ministar pravde – Mato Jozić, ministri pravde iz deset kantona, sekretar Vlade FBiH – Edita Kalajdžić, predstavnici Evropske unije, predstavnici Direkcije za evropske integracije, predsjednik Sindikata – Samir Kurtović, …
Predsjednik Kurtović, istakao je učešće našeg sindikata u izradi svih propisa koji se odnose na radno-pravni status državnih službenika i namještenika, a posebno učešće Sindikata u samoj izradi novog Zakona o državnoj službi u FBiH.
Novi zakon na nivou Federacije BiH treba da bude okvirni propis na osnovu kojeg bi kantoni morali uskladiti svoje zakone o državoj službi.
Predsjednik Kurtović je iskoristio priliku da se upozna sa predstavnicima Evropske unije i Direkcije za evropske integracije, te ponudio određene projekte, u smislu sufinansiranja istih, a radi educiranja članstva.

Back To Top