skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Javna Rasprava O Nacrtu Zakona O Izmjenama I Dopunama Zakona O Državnoj Službi U Unsko-sanskom Kantonu

Javna rasprava o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu

Dana, 19.11.2019.godine u Bihaću je u organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona održana Javna rasprava o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi Unsko-sanskog kantona.

Pored predstavnika Ministarstva pravosuđa, Vlade, Skupštine, Agencije za državnu službu, te predstavnika gradova i općina Unsko-sanskog kantona, Javnoj raspravi su prisustvovali predsjednici Sindikalnih organizacija državnih službenika i namještenika USK-a, kao i veliki broj državnih službenika i namještenika organa uprave.

Ispred Sindikata državnih službenika i namještenika USK-a, usaglašene primjedbe na nacrt Zakona je predočio predsjednik Koordinacije Fazir Vukalić, koji je istakao da u samoj proceduri pokretanja ovih Izmjena nije ispoštovan član 2. Kolektivnog ugovora, te da su ove Izmjene i dopune na štetu državnih službenika i namještenika, kao i same državne službe, a pojedine odredbe ovog nacrta Zakona ne osiguravaju jedinstvo državne službe u Federaciji BiH, kao ni harmonizaciju propisa, dok su pojedine odredbe diskriminirajuće, posebno odredbe mogućnosti zapošljavanje bez konkursa, što u cjelosti isključuje zakonitost, transparentnost, nepristranost, političku nezavisnost, konkurenciju i mogućnost izbora najboljeg kandidata.

Za Sindikat su neprihvatljive i odredbe po kojima žalba ne odlaže izvršenje rješenja, što je suprotno odredbama ZUP-a i što izaziva pravnu nesigurnost i ne osigurava jednak položaj državnih službenika i namještenika USK-a, sa ostalim državnim službenicima i namještenicima u Federaciji BiH.

Na kraju je istakao da od predložene 23 izmjene i dopune Zakona, Sindikat ima primjedbe na 10 odredbi, te očekuje od Ministarstva da će, uvažavajući mišljenje Sindikata kao socijalnog partnera, a u cilju jedinstva državne službe i harmonizacije propisa prihvatiti iznesene primjedbe, prijedloge i sugestije.

Primjedbe ostalih prisutnih koji su uzeli učešće su bile identične primjedbama Koordinacionog odbora.

Back To Top