skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503

INFORMACIJA ZA ČLANOVE SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U FEDERACIJI BIH VEZANO ZA ISPLATE SUDSKIH PRESUDA

Obavještavamo sve članove Samostalnog sindikata da je  Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine svojim aktima broj: 01-IV-366/19 od 19.03.2019. godine i aktom broj: 01-IV-420/19 od 08.04.2019. godine, obratio se Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu finansija vezano za hitno postupanje i isplatu pravosnažnih i izvršnih presuda.

S obzirom na to da je došlo do nezakonite obustave isplate pravosnažnih i izvršnih sudskih presuda, za čije izvršenje su planirana potrebna novčana sredstva u Budžetu Federacije BiH za 2019. godinu, na sjednici Stručnog savjeta Samostalnog sindikata održanoj dana 16.04.2019. godine, donesena je odluka da se angažuje advokatska kancelarija, kojoj će biti dostavljena cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na navedenu obustavu, koja će nakon analize istih, poduzeti odgovarajuće pravne radnje kako bi se utvrdilo eventualno kršenje važećih pravnih propisa i preduzele određene pravne radnje prema odgovornim.

Zaključeno je da se svakodnevno putem sredstava javnog informiranja ukazuje na postupanja koja su ugrozila prava naših članova na isplatu pravosnažnih i izvršnih sudskih presuda, kao i na aktivnosti koje će poduzimati ovaj Sindikat na zaštiti prava svojih članova.

Također,  zaključeno je da se pod hitno sa nadležnim u organima vlasti Federacije BiH, održe pregovori kako bi se iznašlo odgovarajuće rješenje za zaštiti prava naših članova.

Napominjem, da će Samostalni sindikat, u okviru svoje nadležnosti, poduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi se svim našim članovima izvršila isplata pravosnažnih i izvršnih sudskih presuda.

Back To Top