skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
28. APRIL – SVJETSKI DAN SIGURNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

28. APRIL – SVJETSKI DAN SIGURNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Međunarodna organizacija rada (International Labour Organisation – ILO) proglasila je dan 28. april-  Svjetskim danom zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Međunarodni standardi rada ILO-a su usmjereni na osiguravanje pristupačnog, produktivnog i održivog rada širom svijeta u uvjetima slobode, jednakosti, sigurnosti i dostojanstva. Svi standardi, politike i programi zahtijevaju raspravu i doprinos vlada, poslodavaca i radnika.

Glavna tema proteklih dana zaštite na radu je „Zaustavimo pandemiju“.
Epidemija koronavirusa dovela je mnogo radnika u vrlo nezavidan položaj. Tema ove godine je kako zaustaviti pandemiju i spasiti što više života. Vrijeme za spašavanje života i njihovo čuvanje postalo je ove godine važnije nego bilo koje prethodne.

Prema statistikama Međunarodne organizacije rada, svake godine širom svijeta više od dva milijuna muškaraca i žena umre od posljedica radnih nesreća i bolesti, radnici godišnje pretrpe oko 270 milijuna nesreća i žrtve su oko 160 milijuna nezgoda povezanih s radom.

Jedan radnik u svijetu umre svakih 15 sekundi, dok 6000 radnika umire svaki dan. Više ljudi umire dok su na poslu nego oni koji vode ratove te bi upravo iz tog razloga zaštita na radu morala biti temelj i početak svake aktivnosti, a zdravo i sigurno poslovno okruženje osnovno ljudsko pravo.

Nezgode se mogu izbjeći ili smanjiti na najmanji mogući broj, ako se onemogući djelovanje opasnosti na radnika. To se može postići na više načina, a neki od načina su:

  • štetne ili opasne postupke, ako je moguće, zamijeniti neopasnim
  • ako je potrebno, radnika udaljiti iz dometa opasnosti ili štetnosti mehanizacijom i automatizacijom proizvodnog procesa
  • radnike u radnom prostoru zaštiti adekvatnom ventilacijom, izolacijom, upotrebom zaštitnih naprava
  • opskrbiti radnike osobnim zaštitnim sredstvima i opremom
  • imati jasno propisane postupke za siguran način rada

Uvjeti za siguran rad ostvareni su kada sredstva rada, radnik i radna okolina ispunjavaju zahtjeve koji su sukladni s pravilima zaštite na radu te oni kao takvi trajno osiguravaju pravilno funkcioniranje procesa rada.

Ne zaboravimo, pravo na život i zdravlje osnovna su ljudska prava koja ne prestaju važiti na ulazu na radno mjesto i stoga – sigurnost uvijek na prvom mjestu!

Back To Top