skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Predsjednik
Gazić Edina
032/246-328
Kantonalni organi državne službe ZDK
Džaferović Sead
032/460-781
Općina Žepče
Maličbegović Namik
032/880-325
JU Dom – porodica Zenica
Mujić Šaban
032/418-823
Pedagagoški zavod Zenica
Spahić Nedžad
032/401-627, 243-129
Općina Maglaj
Delić Nijaz
032/603-652
Općina Tešanj
Mujaković Nihad
032/650-022,57
Općina Zavidovići
Begić Dževad
032/878-314
Općina Breza
Herco Huso
032/783-309
Općina Vareš
Musa Miralem
032/843-010
Općina Kakanj
Bečić Sidik
032/553-824
Grad Zenica
Ljubović Nermin
032/403-999
Općina Olovo
Ibrahimović Senahid
032/825-138,2
Općina Visoko
Mušinbegović Faruk
738-111, l. 247
Općina Doboj Jug
Hodžić Meho
032/691-250
Općina Usora
Topalović Ivo
032/893-479
Općinski sudovi ZDK
Gazić Edina
032/246-328
Kantonalno tužilaštvo Zenica
Čolić Dinka
032/401-082
Ustanova kulture ZDK
Škiljo Elvir
032/407-600
JU Dom penzionera Zenica
Ekinović Kemal
032/424-282
Zavod za zapošljavanje ZDK
Lemeš Enes
032/401-514
JU “Kakanj-sport” d.o.o. Kakanj
Dojčinov Svetolik
032/557-151
Back To Top