skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Predsjednik
Gazić Edina
032/246-328
Kantonalni organi državne službe ZDK
Džaferović Sead
032/460-781
Općina Žepče
Maličbegović Namik
032/880-325
MUP ZE DO kantona
Jusić Smail
Zavod za planiranje i izgradnju O. Kakanj
Bešić Elvedin
Općina Maglaj
Ćatić Nedžad
032/603-652
Općina Tešanj
Mujaković Nihad
032/650-022,57
Općina Zavidovići
Hadžić Kenan
032/878-314
Općina Breza
Herco Huso
032/783-309
Općina Vareš
Cerenić Salem
032/843-010
Općina Kakanj
Bečić Sidik
032/553-824
Grad Zenica
Ljubović Nermin
032/403-999
Općina Olovo
Ibrahimović Senahid
032/825-138,2
Općina Visoko
Žutić Evvel
738-111, l. 247
Općina Usora
Topalović Ivo
032/893-479
Općinski sudovi ZDK
Gazić Edina
032/246-328
JU Dom penzionera Zenica
Mulić Vehid
032/424-282
Zavod za zapošljavanje ZDK
Lemeš Enes
032/401-514
Back To Top