skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Predsjednik
Vukalić Fazir
037/683-020
Kantonalni organi državne službe USK Bihać
Mašić Edin
037/223-154, 223-441
Grad Bihać
Zjakić Damir
037/222-220
Općina Bužim
Senad Krupić
037/410-030
Općina Cazin
Hamulić Asima
037/514-006, 064
Općina Velika Kladuša
Šehić Senad
037-770-030
Općina Sanski Most
Vukalić Fazir
037/685-408, 683-020
Općina Bosanski Petrovac
Mešić Munira
037/883-607
Općina Ključ
Rufada Kesedžić
037/661-100,1
Općina Bosanska Krupa
Eljazović Nisvet
037/472-093
Općinski sudovi i tužilaštvo USK Bihać
Šušnjar Adem
037/222-308
Općinski sud Sanski Most
Mugdim Krpo
037/686-027
JU SPŽS Bihać
Bajrić Šerif
037/471-100
JU Služba za zapošljavanje USK
Sulić Ramo
037/229-749
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać
Delić Amir
037/226-405
Kantonalna uprava za šumarstvo USK
Grbić Tomica
037/883-372
Back To Top