skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Predsjednik
Vukalić Fazir
037/683-020
Kantonalni organi državne službe USK Bihać
Mašić Edin
037/223-154, 223-441
Grad Bihać
Zjakić Damir
037/222-220
Općina Bužim
Muratović Elvir
037/410-030
Općina Cazin
Rekić Zuhra
037/514-006, 064
Općina Velika Kladuša
Hušić Jasmin
037/770-025
Općina Sanski Most
Vukalić Fazir
037/685-408, 683-020
Općina Bosanski Petrovac
Mešić Munira
037/883-607
Općina Ključ
Čahut Armin
037/661-100,1
Općina Bosanska Krupa
Eljazović Nisvet
037/472-093
Općinski sudovi i tužilaštvo USK Bihać
Šušnjar Adem
037/222-308
Općinski sud Sanski Most
Aganović Adnan
037/686-027
Općinski sud Bosanska Krupa
Vranić Sadija
037/471-100
JU Služba za zapošljavanje USK
Sulić Ramo
037/229-749
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać
Delić Amir
037/226-405
Kantonalna uprava za šumarstvo USK
Grbić Tomica
037/883-372
JU Zavod za prostorno uređenje Bihać
Delić Amir
037/226-405
Back To Top