skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
U Vladi KS Potpisan Ugovor O Pristupanju Kolektivnom Ugovoru Za Službenike Organa Uprave I Sudske Vlasti Federacije BiH

U Vladi KS potpisan Ugovor o pristupanju Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti Federacije BiH

U Vladi KS potpisan je Ugovor o pristupanju Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH.
Ugovor ispred Vlade KS potpisao je premijer Nihad Uk  a ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH predsjednik Samir Kurtović.

Prezentirani su novi benefiti Kolektivnog ugovora FBiH  (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 98/23) za članove sindikata od kojih izdvajamo:

– minuli rad od 0,6%
– ucesce sindikata u izradi Pravilnika
– dodatke na platu do 30%
– dodatak na platu do 20% kada uposlenik radi pored svog posla i druge poslove uz obavjest sindikatu

– za teske bolesti uposlenika od 2 prosjecne plate u FBiH, za smrtne slućajeve od 4 prosječne plate u FBiH

– sistematski ljekarski pregled za uposlenike jednom godišnje

– prekovremeni rad –  najmanje 50%, noćni rad – najmanje 35%, rad praznicima – najmanje 50  % dr,

– pripravnost za rad do 0,2 % od prosječne plate za jedan sat proveden u pripavnosti za rad, uz mjesečni iznos do 20% od prosječne plate

– godišnji odmor od 20 do 36 radnih dana

– najniža plata 70% od prosječne plate u FBiH

– dnevnice za službeni put ne isključuju topli obrok, tako da je dnevnica posebna i topli obrok poseban.

Primjena Ugovora o pristupu FKU se odnosi na sve općine KS i grad Sarajevo.

Pored navedenih benefita Kolektivnog ugovora FBiH sa Vladom KS navedenim ugovorom dogovoren je novi član 24a.  kojim je definisan dodatak na platu za 10% za uposlenike organa uprave, sudskoj vlasti, javnih ustanova u KS.

Predsjednika sindikata Samira Kurtovića je dao veliku podršku  predsjedniku koordinacije KS Enesu Šabiću,  predsjednici SO KOU KS Naidi Tokić, predsjedniku SO sudovi i tužilaštva KS Murisu Lončareviću i svim predsjednicima SO općina, grada i javnih ustanova u KS, sa ciljem da se nastavi sindikalna borba i zaštitila prava radnika i povećala primanja shodno rastu indeksa potrošačkih cijena.

Cilj jedinog reprezentativnog sindikata za teritoriju Federacije BiH jeste bio da se jednim Kolektivnim ugovorom obuhvate uposlenici organa uprave, sudova i tužilaštva i javnih ustabova za sve opcine, gradovi, kantonalne vlade i Vlade Federacije BiH i definitivno smo kao sindikat uspjeli.
Tako da oko 14.000 članova sindikata sada ima jedan Kolektivni ugovor.

”U SINDIKATU JE SNAGA”

Back To Top