skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Predsjednik
Amir Sejdinović
035/553-248, 369-750
dopredsjednica
Snežana Katkić
035/307-392
Kantonalni organi državne službe TK
Jogunčić Mirsad
035/288-954
Grad Tuzla
Katkić Snežana
035/307-307
PVB Tuzla
Azur Šehanović
035/364-472
Kantonalna služba za zapošljavanje Tuzla
Softić Miralem
035/283-388
Općina Doboj-Istok
Hasnčević Hasan
035/720-908
Općina Gradačac
Hadžimuhamedović Nermina
035/369-765
Općina Živinice
Čehajić Alija
035/774-496
Općina Banovići
Husić Mevludin
035/743-472
Opcina Kalesija
Bečić Selim
035/367-700
Općina Gračanica
Ilijazović Senada
035/700-834
Općina Srebrenik
Mujčinović Midhat
035/641-480
Općina Lukavac
Dautović Adi
035/566-503
Općina Sapna
Ademović Šahman
035/597-108
Općina Teočak
Mujčinović Admir
035/756-112
Općina Kladanj
Mazalović Senad
035/628-499
Općina Čelić
Tomić Olivera
035/663-098
Općinski sudovi i tužilaštvo TK
Tokić Hasan
035/250-116
Javne ustanove Općine Lukavac
Sakić Mihad
035/554-538
JU za pedškolski odgoj i obrazovanje “Naše dijete” Tuzla
Damir Hadžiabdić
035/
Back To Top