skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Predsjednik
Semin Konjalić
061/161-911
Kantonalni organi državne službe SBK
Alibašić Hajrudin
030/518-675
Općina Travnik
Konjalić Semin
030/511-277
Općina Novi Travnik
Džaja Senad
030/792-426
Općina Bugojno
Haznadarević Haris
030/251-210
Općina Busovača
Pavlović Blaženka
030/732-152
Općina Fojnica
Merdžanić Jasmin
030/837-315
Općina Jajce
Željka Radić
030/658-011
Općinski sudovi i tužilaštvo SBK
Jašarević Rešad
030/251-005
Z. za zbrinj. ment.inv.lica
Zulum Ismet
030/547-200
Općina Vitez
Kuli Kristijan
030/718-203
Back To Top