skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Predsjednik
Semin Konjalić
061/161-911
Kantonalni organi državne službe SBK
Kulašin Refija
030/518-675
Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK
Lovrić Slavko
030/793-195
Općina Donji Vakuf
Hodžić Sadik
030/205-500
Općina Gornji Vakuf
Redžić Hidajet
030/265-403
Općina Travnik
Konjalić Semin
030/511-277
Općina Novi Travnik
Džaja Senad
030/792-426
Općina Bugojno
Gurbeta Nermin
030/251-184
Općina Busovača
Prosijanović Zijad
030/732-152
Općina Fojnica
Merdžanić Jasmin
030/837-315
Općina Jajce
Radić Željka
030/658-011
Općinski sudovi i tužilaštvo SBK
Jašarević Rešad
030/251-005
Z. za zbrinj. ment.inv.lica
Latifović Amira
030/547-200
Općina Kreševo
Handžić Aziz
030/806-602
Općina Vitez
Kulić Kristijan
030/718-203
Back To Top