skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sa Vladom TK Potpisan Kolektivni Ugovor I Aneks VIII KU

Sa Vladom TK potpisan Kolektivni ugovor i Aneks VIII KU

U prostorijama Vlade Tuzlanskog kantona resorna ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Nataša Marošević danas je sa ovlaštenim predstavnikom Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao reprezentativnim sindikatom za područje državne službe u Tuzlanskom kantonu, Amirom Sejdinovićem, potpisala Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlastiu Tuzlanskom kantonu, kao i Aneks VIII Kolektivnog ugovora.

Potpisani akti rezultat su dogovora postignutih između pregovaračkih timova Vlade Tuzlanskog kantona i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, te je Sporazumom o produženju važenja Kolektivnog ugovora, isti produženo na još dvije godine, dok su Aneksom VIII, u određenoj mjeri poboljšani uslovi rada državnih službenika i namještenika uposlenih u organima uprave i sudske vlasti na području Tuzlanskog kantona. Tako je između ostalog utvrđen obavezan sistematski pregled za sve državne službenike i namještenike, utvrđena je naknada po osnovu pripravnosti za rad, utvrđena je lista bolesti na osnovu koje je moguće ostvariti pravo na jednokratnu pomoć, kao i preciziranje pojedinih postojećih odredaba u cilju jasnije primjene samog ugovora.

Postignut je i dogovor da će se u pogledu povećanja plaće po osnovu minulog rada, kao i utvrđivanja radnih mjesta koja se obavljaju pod posebnim uslovima, razgovarati u narednom periodu, obzirom da se radi o zahtjevima koji zahtijevaju dodatnu analizu, fiskalne procjene i usaglašavanje.

Predsjednik koordinacije sindikalnih organizacija TK Amir Sejdinović istakao da mu je drago da su pregovori okončani, te da je nakon svih predviđenih procedura i saglasnosti sindikalnih organizacija, kao i gradova i općina sa područja Tuzlanskog kantona, danas došlo do potpisivanja Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora kao i Aneksa VIII. KU posebno zadovoljstvo izrazio je iz razloga što su Kolektivni ugovor prihvatile i jedan dio općina koje  do sada nisu bile potpisnice Kolektivnog ugovora. Vrlo je značajno istaknuti i to da je postignut dogovor da pregovarački timovi nastave rad na unapređenju Koketivnog ugovora što u konačnici vodi poboljšanju uslova rada svih zaposlenih u organima državne službe na području Tuzlanskog kantona.

Zaštita prava radnika i poboljšanje statusa uposlenika je cilj i uloga jedinog reprezentativnog sindikata za teritoriju Federacije BiH.

Back To Top