Ministar Vedran Škobić je izjavio da je najbitnija novina u ugovoru povećanje naknade za minuli rad od 0,6 posto, te 20 posto dodatka za službenike koji obavljaju i poslove drugog radnog mjesta.

Dodao je da se uvodi i naknada za pripravnost u toku slobodnog vremena koja se najviše odnosi na pripadnike Sudske policije Fedracije BiH.

Škobić je zahvalio predstavnicma sindikata na razumijevanju za budžetske realnosti i izrazio uvjerenje da će svi na koje se ugovor odnosi biti njime zadovoljni.