skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
POTPISAN GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

POTPISAN GRANSKI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE ORGANA UPRAVE I SUDSKE VLASTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

U prostorijama Federalnog ministarstva pravde potpisan je Granski Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, između ovlaštenog predstavnika Vlade FBiH- Federalnog ministarstva pravde gdin-a Mate Jozića i predsjednika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH Mr. Samira Kurtovića.

Pored predsjednika Sindikata prisutni su bili generalni sekretar- Adil Aljić, predsjednik Sindikalne organizacije KPZ FBiH- Kemal Arnaut i predsjednik Sindikalne organizacije Sudske policije u FBiH- Jasmin Nuhagić.

Tekst Granskog Kolektivnog ugovora upućen je ispred Vlade FBiH na objavu u Službene novine Federacije BiH, te će nakon objave istog isti biti objavljen na web stranici Sindikata.

Back To Top