skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Ponuda Za Banjsko Liječenje I Rehabilitaciju

Ponuda za banjsko liječenje i rehabilitaciju

Zbog zainteresovanosti sindikalnog članstva, Sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH sklopio je Ugovor o pružanju usluga za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje sa Javnom ustanovom “Reumal” iz Fojnice.

Planiranje i rezerviranje smještaja u Lječilištu vršit će se putem ovlaštene osobe iz Ugovora, tj. najavom na telefon Samostalnog sindikata ili mailom na službenu adresu Sindikata.

Ugovor Reumal

Back To Top