skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Lječilište Reumal Fojnica

Lječilište Reumal Fojnica

Posebna ponuda za članove Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Ugovor dostupan na linku : Scan_20200630_074309 (1)

Cijena: 60 KM po danu.

Back To Top