skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Kongres EPSU – Evropski Sindikat Javnih Službi

Kongres EPSU – Evropski sindikat javnih službi

U parlamentu Rumunije u Bukureštu održan je Izvještajno – izborni Kongres EPSU 17.6. – 20.6.2024.god.
EPSU je Evropski sindikat javnih službi koji predstavlja u EU sve granske sindikate koji su članica EPSU.

Nas sindikat je jedini sindikat koji je uzeo učešće na Kongresu EPSU ispred FBiH.
Na kongresu su usvojeni izvještaji o radu organa i tijela EPSU, odredjeni predstavnici sindikata su pravili prezentacije kako poboljšati status članova sindikata, kolektivno pregovarati, uzeti učešće u projektima koje finansira EPSU.


Predsjednik sindikata Samir Kurtović je prezentirao aktivnosti sindikata, posebno kroz vodjenje socijalnog dijaloga za jedinstven Kolektivni ugovor za sve opcine, gradove, kantone, vladu FBiH, javne ustanove, sudsku policiju i sudove i tužilaštva u FBiH, povećati plate shodno rastu indeksa potrošačkih cijena.

Jedinstvo sindikata je snaga sindikata to je jedini izvor poboljšanja statusa uposlenika u javnoj upravi u BiH.

Na izborima Kongresa novi mandat od 5 godina dobio je Jan Willem Goudriaan koji ce profesionalno nastaviti rad EPSU.

Goudriaan je dao  punu podršku našem sindikatu u BiH i stavio se na raspolaganje za svaku vrst pomoći.

Kongres je bio na vosokom nivou, učešće su uzeli svi sindikati EU gdje je bilo prisutno oko 450 delegata.

Predsjednik sindikata Samir Kurtović je dao podršku sindikatu Turske Hizmetiš koji je organizirao podršku sindikatu i gradjanima Palestine.
Na Kongresu je usvojena Rezolucija EPSU o Palestini gdje je data puna podrška Palestini, protiv Rezolucije su bilo predstavnici sindikata Izraela i Njemačke.

Nakon izlaganja predsjednika sindikata Samira Kurtovića data je puna podrška delegata EPSU našen sindikatu u Bosni i Hercegovini, gdje je cilj i jedinstvo da je

U SINDIKATU JE SNAGA”

Back To Top