skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Šunjić Borka
Mostar
predsjednik Komisije
Aldijana Majanović
Bihać
član
Pondro Azra
Sarajevo
član
Jogunčić Mirsad
TK
član
Petrić Marinko
Mostar
član

 

Statutarna komisija obavlja poslove utvrđene članom 57. Statuta Sindikata.

Back To Top