skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Predsjednik FKO
Imamović Ernis
033/661-774
Federalna porezna uprava
Suad Lagumdžija
033/289-870
Stručna služba Vlade FBiH
Alkalaj Azra
033/212-405
FM energetike, rudarstva i industrije
Mustapić Vesna
036/513-810
FM kulture i sporta
Selimbegović Negra
033/663-693
FM obrazovanja i nauke
Šunjić Borka
036/355-723
FM poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Raščić Emir
033/223-584
FM pravde
Omerović Adis
033/213-151,2,3
FM za pitanja boraca i invalida rata
Vukoja Stanko
038/226-599
Agencija za državnu službu
Tomas Vjekoslav
033/207-488
FM raseljenih osoba i izbjeglica
Bajrović Mirsad
033/653-644
FM rada i socijalne politike
Imamović Ernis
033/255-445
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH
Hurem Elvira
033/204-002
FUP Centar za forenziku i podršku
Trezner Iva
033/472-532
Federalni Zavod za geologiju
Šarić Ćazim
033/621-567
FM trgovine Mostar
Milavić Aida
036/318-685
FM prometa i komunikacija – Mostar
Sirko Alma
036/552-339
Parlament FBiH
Livnjak Almedina
033/219-190
KPZ u FBiH
Arnaut Kemal
032/449-700
Sudska policija u FBiH
Nuhagić Jasmin
037/226-786
Federalni Zavod za statistiku
Karačić Haris
033/206-452 lok.114
Federalni hidrometeorološki zavod
Tahmaz Mirza
033/276-707
Federalna uprava civilne zaštite
Hadžić Nihad
033/276-707
Federalna novinska agencija
Borović Mustafa
033/445-336
Federalna direkcija robnih rezervi
Dučić Miralem
033/210-138
Federalno ministarstvo prostornog uredjenja
Mujić Nedim
033/218-207
Federalna uprava za inspekcijske poslove
Hodžić Muhamed
033/664-752
Federalno ministarstvo finansija Sarajevo
Kazić Jasmin
033/253-567
Federalni zavod za poljoprivredu
Hadžić Nasiha
033/774-237
Federalni zavod za agropedologiju
Rahmani Šefika
033/254-840
F. ministarstvo razvoja, obrta i poduzetništva – Mostar
Vujnović Ljiljana
036/449-124
Federalni agromediteranski zavod
Raič Anita
063/823-928
Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH
Telarević Amir
033/562-551
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Knežević Dejan
033/726-700
JP Ceste Federacije BiH
Obrdalj Irena
033/563-515
Agencija za privatizaciju u FBiH
Nejra Kadić-Abdić
061/241-459
Federalno ministarstvo zdravstva
Back To Top