skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Predsjednik
Pilav Elmir
038/228-438
Kantonalni organi uprave
Paldum Nedžad
038/224-225
Općina Goražde
Šakrak Avdo
038/221-002
Općina Pale-Prača
Jasmin Ferhatović
038/799-100
Pravosuđe BPK
Herenda Kamil
038/221-041
Općina Foča-Ustikolina
Jahić Mina
038/518-110
Back To Top