skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
U Vladi ZDK Potpisan Pristup KU Federacije BiH

U Vladi ZDK potpisan pristup KU Federacije BiH

U sjedištu institucija Zeničko-dobojskog kantona danas je potpisan Ugovor o pristupanju Kolektivnom ugovoru između Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine i Vlade ZDK koji će vrijediti tri godine.
Ugovor su potpisali ministar pravosuđa i uprave ZDK-a Nebojša Nikolić i predsjednik tog sindikata Samir Kurtović, a svjedočio mu je i kantonalni premijer Nezir Pivić, čija je vlada svoju saglasnost o pristupanju tom ugovoru dala na sjednici 8. marta.
Nikolić je istakao da je sretan da su prvi kanton koji je pristupio pravima i obavezama s nivoa FBiH, te nastavili niz kakav su imali i u proteklim socijalnim dijalozima sa sindikatima.

-Bili ste svjedoci, od dolaska ove vlade, da nam je jedan od prioriteta bio aktivan razvoj socijalnog dijaloga sa svim predstavnicima sindikata. Benefiti koji postoje u ovom kolektivnom ugovoru, naši državni službenici i namještenici već od 1. januara i usvajanja budžeta, imaju priliku da osjete jednim dijelom, zato što smo imali kvalitetan dijalog i ostvarili smo povećanje osnovice – rekao je ministar Nikolić.

Prije potpisivanja ovog kolektivnog ugovora, kako je naveo, uposlenicima je omogućeno povećanje minulog rada sa 0,5 na 0,6, a regulisan je i način oko pripravnosti za sve državne službenike i namještenike.

-To se posebno odnosi na namještenike i državne službenike u organima sudskih vlasti, koji do sada, za razliku od zakona koji su to regulisali za sudije i tužioce, nisu imali takvu vrstu naknade – kazao je Nikolić.

On je zahvalio i predstavnicima Sindikata, te izrazio zadovoljstvo da državni službenici i namještenici u ZDK-u ne zaostaju za pravima koja imaju njihove kolege sa nivoa FBiH.

Kolektivni ugovor se primjenjuje na području kantona, ZDK i općine koje su dale saglasnost na isti, a da par lokalnih zajednica koje do sada nisu dale saglasnost imaju samostalnost da dogovaraju posebne uslove sa predstavnicima sindikata – napomenuo je.

Predsjednik sindikata Samir Kurtović je također ukazao na uspješan socijalni dijalog s Vladom ZDK, koji je i rezultirao današnjim, prvim potpisom kolektivnog ugovora s nekom od kantonalnih vlada. Ugovor s Vladom FBiH, dodao je, potpisan je krajem prošle godine.

-Kroz ovakav pristup poboljšat ćemo i zaštititi prava radnika i sigurno zaustaviti sve procese odlaska državnih službenika i namještenika iz kantonalnih organa uprave ZDK-a. Od minulog rada od 0,6 %, povećanja plata 20% kada uposlenik radi pored svog posla druge poslove, sistematski pregledi jednom godišnje, godišnji odmor od 20 do 36 radnih dana, TO od 1%, za bolesti 2 plate i za smrtne slućajeve 4 prosjećne plate u FBiH, najniža plata 70% od prosječne plate u FBiH i drugi benefiti. Ono što posebno želim da se osvrnem je da će i sudovi i tužilaštva dobiti određene benefite koje do sada nisu imali. Pogotovo onaj dio koji se odnosi na pripravnost na radu – kazao je Kurtović.

Zaposlenici koji su imali niža primanja od prosjeka u FBiH, dodao je, prilikom penzionisanja imat će pravo na naknadu u iznosu od pet prosječnih plaća u FBiH.

Predsjednik sindikata Samir Kurtović je naveo  da su pregovarali i s drugim kantonima, te da je rok do 15. mart da dostave svoje oduke te da je Vlada ZDK prva koja je pristupila federalnom kolektivnom ugovoru.

Back To Top