skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
UPRILIČENA POSJETA BIVŠIH PREDSJEDNIKA SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENKA F BIH

UPRILIČENA POSJETA BIVŠIH PREDSJEDNIKA SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENKA F BIH

Na osnovu poziva predsjednika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH Samira Kurtovića, po prvi put je upriličena posjeta bivših predsjednika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika FBiH.

Tokom posjete Samostalnom sindikatu FBiH odazvali su se svi bivši predsjednici Samostalnog sindikata FBiH i to:

  1. Hakija Kurtović (predsjednik u mandatnom periodu od 1990-2000. godine) ;
  2. Nihad Guso (predsjednik u mandatnom periodu od 2000-2008. godine);
  3. Salih Kruščica (predsjednik u mandatnom periodu od 2008-2017. godine).

Na sastanku su razmjenjene informacije o aktivnostima koje rade bivši predsjednici, dok je predsjednik Samostalnog sindikata FBiH Samir Kurtović iste informisao o aktivnostima koje provodi ovaj sindikat, sa posebnim osvrtom na Kolektivni ugovor, nove Zakone koji su u proceduri te aktuelnom stanju u SSSBiH.

Bivši predsjednici su izrazili zadovoljstvo pozivom i posjetom Sindikatu, te je dogovoreno da je ovakav vid saradnje potreban i u budućnosti i da će se staviti na raspolaganje Samostalnom sindikatu u cilju poboljšanja i zaštite prava svih članova Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH.

Back To Top