skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com
Ernis Imamovic
predsjednik Upravnog odbora i predsjednik FKO
Senad Memić
dopredsjednik Sindikata i zamjenik predsjednika Upravnog odbora
Samir Kurtovic
predsjednik Sindikata
Fazir Vukalic
zamjenik predsjednika Sindikata i predsjednik KO USK
Snežana Katkić
dopredsjednica  Sindikata
Nermin Ljubovic
dopredsjednik  Sindikata
Kemal Arnaut
KPZ u FBiH
Nedim Mujić
Ministarstvo prostornog uređenja u FBiH
Elvira Hurem
Služba za zajedničke poslove Vlade FBiH
Jasmin Nuhagić
Sudska policija u FBiH
Šemsa Hajrić
Porezna uprava u FBiH
Rekić Zuhra
Općina Cazin – USK
Hasan Tokić
Pravosuđe TK
Aldijana Čekić
JU Disciplinski centar KS
Mirsad Mešić
Općina Trnovo
Rešad Jašarević
Pravosuđe SBK
Amir Sejdinović
predsjednik KO TK
Višnja Ljubijankić
predsjednik KO KS
Edina Valjevac
predsjednik KO ZDK
Elmir Pilav
predsjednik KO BPK
Šačir Buturović
predsjednik KO HNK
Daniel Dominković
predsjednik KO PK
Semin Konjalić
predsjednik KO SBK
Mehmed Boloban
predsjednik  KO FZJU
Back To Top