skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com
Received 295200471158787

Na osnovu dogovora postignutog na sastanku održanom dana 11.03.2019. godine između predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona i predstavnika sindikata korisnika Bužeta Tuzlanskog kantona , odnosno uposlenika u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, pravosuđu i upravi i Ministarstvu unutrašnjih poslova u Tuzlanskom kantonu, dana 18.03.2019. godine zaključen je Sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, naknade za ishranu u toku rada ( topli obrok) i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za zaposlene kod korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona u 2019. godini.

Sporazum možete pogledati u nastavku.

Back To Top