skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
U GRUDAMA ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA

U GRUDAMA ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA

Na sjednici  Upravnog odbora Samostalnog sindikata Federacije BiH koja je održana  26.04.2019. godine u Grudama, doneseni su slijedeći zaključci:

  1. Izvještajna skupština Samostalnog sindikata FBiH bit će održana 28. juna 2019. godine;
  2. Odluka da će se Desete sportske igre Samostalnog sindikata održati u Neumu od 05. 09. do 08.09. 2019. godine;
  3. Samostalni sindikat FBiH uzet će učešće na 12. Regionalnim sportsko- rekreativnim susretima u Kladovu,Republika Srbija;
  4.  Odluku o Pregovaračkom timu za Kolektivni ugovor.
Back To Top