skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
U Bihaću Održan Sastanak Pregovaračkog Tima Vlade Unsko-sanskog Kantona I Pregovaračkog Tima Sindikata Državnih Službenika I Namještenika Unsko-sanskog Kantona

U Bihaću održan sastanak Pregovaračkog tima Vlade Unsko-sanskog kantona i Pregovaračkog tima Sindikata državnih službenika i namještenika Unsko-sanskog kantona

Zbog niza nerješenih pitanja, a koja se tiču ekonomsko socijalnog statusa zaposlenih koji primaju plaću sa budžeta Kantona, na zahtjev Sindikata državnih službenika i namještenika Unsko-sanskog kantona 05.02.2019.godine održan je sastanak Pregovaračkog tima Vlade Unsko-sanskog kantona i Pregovaračkog tima Sindikata državnih službenika i namještenika Unsko-sanskog kantona u Bihaću.

Pregovarački tim Vlade Unsko- sanskog kantona činili su : Ministar pravosuđa i uprave-Predsjednik pregovaračkog tima, Ministar finansija, Ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ministar obrazovanja, nauke kulture i sporta i Ministar unutrašnjih poslova.

U sastavu Pregovaračkog tima Sindikata državnih službenika i namještenika USK- a su prisustvovali: Fazir Vukalić , Predsjednik Koordinacioniog odbora i predsjednik pregovaračkog tima, Edin Mašić, predsjednik Sindikalne organizacije kantonalnih organa uprave, Dijana Joldić  Ogrešević-Sindikalni odbor kantonalnih organa uprave, Damir Redžić – Sindikalni odbor kantonalnih organa uprave, Aldijana Majanović – Sindikalni odbor kantonalnih organa uprave, Adem Šušnjar-Predsjednik Sindikalne organizacije sudovi i tužilaštva Bihać, Senada Huskić – Sindikalni odbor sudovi i tužilaštva Bihać.

Dnevni red sastanka je bio zahtjevi Sindikata državnih službenika i namještenika USK-a, sa akcentom na utvrđivanje osnovice  od 315,00 KM za 2019.godinu i realizacija Sporazuma iz 2017.godine o isplati zaostalih naknada koje nemaju karakter plaća, kako bi isti bili uvršteni u budžet za 2019.godinu.

Na sastanku su analizirani zahtjevi Sindikata, koji su dostavljeni Vladi i Ministarstvima u jedanestom mjesecu 2018.godine u kojima su sadražana nerješena pitanja, počevši od osnovice koja nije dogovorena sa sindikatom od 2015. godine i koja je akontativna, preko Sporazuma iz 2017.godine o isplati zaostalih naknada koje nemaju karakter plaća, koji nije u potpunosti realizovan, te planiranja obaveza za sudske nagodbe, do upozorenja za pokušaj pokretanja procedure izmjena i dopuna Zakona o plaćama bez učešća Sindikata.

Kako je konstatovano da su svi zahtjevi Sindikata opravdani, predstavnici Pregovaračkog tima Sindikata su upozorili predstavnike Pregovaračkog tima Vlade da Sindikat više neće tolerisati jednostrane odluke Vlade i da će, u koliko dođe do takvih odluka pokrenuti štrajk, a uporedo s tim i krivične prijave protiv odgovornih lica.

Nakon sagledavanja svih iznesenih zahtjeva uz konstruktivni dijalog i puno međusobno uvažavanje socijalnih partnera, donešen je zaključak da će Pregovarački tim Vlade podnijeti izvještaj Vladi USK-a o zahtjevima i stavoviima Sindikata, nakon čega će Vlada dati prijedlog plana izvršavanja obaveza uključujući i prijedlog osnovice za obračun plaće, te će po ovom pitanju izvjestiti Sindikat najkasnije do 08.02.2019.godine .

 

Back To Top