skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com
Viber Slika 2019 06 11 11 24 03

U prostorijama gradonačelnika Grada Ljubuškog gospodina Nevenka Barbarića, održan je sastanak na kojem su ispred Samostalnog sindikata FBiH prisustvovali predsjednik Samir Kurtović i generalni sekretar Adil Aljić. Sastanak je održan na zahtjev Samostalnog sindikata radi razmjene informacija o dosadašnjoj saradnji  i aktivnostima koje se planiraju uraditi u narednom periodu.

Predstavnici sindikata su upoznali gradonačelnika sa aktivnostima u smislu organizovanja skupštine Sindikalne organizacije Grada Ljubuškog. Na skupštini će se prezentovati vizija i misija daljeg rada i djelovanja Samostalnog sindikata.

Također, gradonačelnik je informisan da je Samostalni sindikat uputio inicijativu prema Vladi FBiH i Vladama kantona za izmjene i dopune ili produženje Kolektivnog ugovora. Gradonačelniku je ponuđen i pristup trenutnom Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike. Gradonačelnik Grada Ljubuškog je dao punu podršku radu sindikata kao i pomoć u održavanju skupštine Sindikalne organizacije Grada ljubuškog u smislu obezbjeđenja gradske sale i dozvole svim uposlenicima da mogu prisustvovati skupštini Sindikalne organizacine Grada Ljubuškog.

Gradonačelnik je također zatražio da se u narednih 10 dana konsultuje sa svojim saradnicima po pitanju Kolektivnog ugovora. Pored gradonačelnika , sastanku je prisustvovala Tamara Boras koju je gradonačelnik zadužio da koordinira sa predstavnicima Samostalnog sindikata u cilju organizacije skupštine i pristupu Kolektivnom ugovoru državnih službenika i namještenika Grada Ljubuškog.

Back To Top