skip to Main Content
Tel.: +387 33 207 024 E-mail: sufbih@gmail.com
Viber Image 2019 04 16 , 10.36.27

Dana 10.04.2019.godine u Bihaću  održan je sastanak Koordinacionog odbora Sindikalnih organizacija državnih službenika i namještenika Unsko-sanskog kantona.

Sastankom je rukovodio predsjednik Koordinacionog odbora Unsko-sanskog kantona Fazir Vukalić, a istom je  pored članova Koordinacionog odbora prisustvovao i Adil Aljić Generalni sekretar Sindikata državnih službenika i namještenika Federacije BiH.

Na sastanku su, između ostalog, predsjednici Sindikalnih organizacija podnijeli izvještaje o učešću Sindikata u pregovorima sa rukovodiocima za visinu osnovice za 2019.godinu i poštivanje odredbi Kolektivnog ugovora. Upoznali su Koordinacioni odbor o stanju u Sindikalnim organizacijama i problemima koji su bili aktualni ( Uprava za šumarstvo). Nakon toga, konstatovano je da je Sindikat učestvovao u pregovorima za donošenje osnovica, a koje se kreću od 315,00 KM do 330,00 KM. Osnovica za zaposlene državne službenike i namještenike koji primaju plaću sa budžeta Kantona nije dogovorena  i sadašnja iznosi 302,00 KM. U toku su pregovori za osnovicu, a izraženi su i nastali  problemi u Upravi za šumarstvo, zbog neprovodivosti donesenih zakona. .

Razmatrana je Informacija predsjednika Koordinacionog odbora o radu Koordinacionog odbora u periodu januar-mart 2019.godine, sa posebnim akcentom na provođenje štrajka upozorenja Sindikalne organizacije sudovi i tužilaštva Bihać, koji ova Sindikalna organizacija provodi od 21.03.2019.godine u periodu od 10- 12 sati, a zbog nepoštivanja odredbi Kolektivnog ugovora, zakona o plaćama i nerealizacije Sprazuma iz 2017. godine o isplati neisplaćenih naknada koje nemaju karakter plaća.

Također, članovi Koordinacionog odbora upoznati su sa pregovorima koji su u toku sa Vladom Unsko-sanskog kantona, a po pitanju zahtjeva koje je Sindikat uputio prema  Vladi Unsko-sanskog kantona.

Koordinacioni odbor je donio Zaključak kojim se daje  puna podrška Sindikalnoj organizaciji sudovi i tužilaštva Bihać u provođenju štrajka upozorenja, kao i predsjednicima Sindikalnih organizacija koji su vodili ili vode pregovore oko visine osnovice i poštivanja prava iz Kolektivnog ugovora, kao i pregovaračkom timu koji vodi pregovore sa Vladom Unsko-sanskog kantona.

Back To Top